Word donateur

De afgelopen decennia hebben wij veel bereikt; een overzicht hiervan vind je op onze activiteitenpagina. De rol van de patiënt wordt de laatste jaren steeds belangrijker.

Voor de vertegenwoordiging van de kinderstem in de zorg is geld nodig. Wij zijn volledig afhankelijk van subsidies, sponsoring, donaties, giften, acties en eigen initiatieven. Help je ons door middel van een mooie donatie of het starten van een eigen actie? Hierdoor krijgen wij extra financiële armslag om er samen voor te zorgen dat de zorg voor kinderen en jongeren nóg kind- & gezinsgerichter wordt. Mogen wij op jou rekenen? Kinderen zijn namelijk geen kleine volwassenen. Lees verder.

Bank NL48 RABO 013.46.21.417
t.n.v. Stichting Kind en Ziekenhuis te Utrecht

Kind & Zorg magazine

Donateur worden

Je steunt Kind & Ziekenhuis door donateur te worden. Als donateur draag je jaarlijks een bedrag naar eigen keuze bij, met een minimum van € 35,00 per jaar. Je ontvangt hiervoor twee keer per jaar het Kind & Zorg magazine. Je kunt je aanmelden als donateur door op Donateur te klikken.

Voorwaarden donateurschap

Donateurschap loopt van 1 januari t/m 31 december. Mocht je in de loop van een kalenderjaar donateur worden, dan ontvang je direct de magazines die in dat kalenderjaar reeds verschenen zijn. Indien je het donateurschap wilt opzeggen kun je dit aangeven door een mail te sturen vóór 1 januari van het nieuwe kalenderjaar aan info@kindenziekenhuis.nl.

Crowdfunding

Wij zijn een Crowdfunding-actie gestart. Help je ons met een mooie donatie of start je een eigen actie? Hierdoor krijgen wij extra financiële armslag om er samen voor te zorgen dat de zorg voor alle kinderen en jongeren nóg kind- & gezinsgerichter wordt. Mogen wij op jou rekenen?

Voor meer informatie of donatie ga naar:

www.pifworld.com

Crowdfunding
Schenken

Eenmalige gift

Naast een donateurschap kun je Kind & Ziekenhuis steunen met een eenmalige gift. Een eenmalige gift kun je storten op onderstaande bankrekening onder vermelding van gift.

Schenking

Je kunt Kind & Ziekenhuis ook steunen door het doen van een schenking. De geschonken bedragen zijn veelal aftrekbaar voor de belastingen. Een schenking bij notariële akte is zonder meer aftrekbaar.

Testament

Een andere mogelijkheid is de stichting te bedenken in je testament, in de vorm van een legaat of bij erfstelling. De notaris kan je daar gedetailleerd over inlichten. Bij grotere bedragen kan de besteding ervan in overleg met de schenker nader worden bepaald. Het geld kan dan specifiek voor een bepaalde activiteit van de stichting worden gebruikt.

Alles goed geregeld testament
Organisaties

Bedrijven/Organisaties/Fondsen

Graag praten wij met organisties die ons willen helpen om de kindgerichtheid van de zorg verder te verbeteren. Het bijdragen aan kwalitatieve hoogwaardige zorg aan kinderen resulteert in maatschappelijke winst doordat kinderen beter en sneller door het ziekteproces heen gaan, minder nazorg nodig hebben en tevens straks beter kunnen participeren in de maatschappij. Sneller herstel van het kind is ook goed voor de ouders. Ouders vallen daardoor namelijk korter weg uit het arbeidsproces. Concluderend draagt jouw bijdrage bij aan een lichamelijk en geestelijk gezondere generatie kinderen. En minder zorgen en uitval bij ouders. Jouw huidige en toekomstige werknemers en opdrachtgevers. In ‘de Kinderstem in de zorg’ kun je uitgebreid lezen wat wij doen en wat wij jou kunnen bieden. Uiteraard kun je ook direct bellen (085) 020 12 65 of mailen info@kindenziekenhuis.nl.